INTERNATIONAL
ไทย English Nederlands Deutsch
เกี่ยวกับ ไทยลานนาโฮม

ในปี พ.ศ.2502 คุณแป๊ะ แก้วชา ช่างไม้หนุ่มผู้มีฝีมือ ได้เริ่มต้นธุรกิจในจังหวัดแพร่ เขาได้ซื้อไม้สักจากบ้านเรือนเก่า นำมาทำควาสะอาด ขัด รีด เพื่อนำกลับมาใช้สร้างบ้านหลังใหม่ วิธี การนี้ เขาได้สืบทอด มาจาก บิดา ของเขานั่นเอง ต่อมา ธุรกิจ ของเขา ได้ขยายออกไปมาก ขึ้น เขาจึง แบ่งงาน ให้สมาชิก ในครอบครัวช่วยกันดูแล
ในปี พ.ศ.2547 คุณจิตรวรรณ ซึ่ง เป็นลูกสาว ได้เข้ามา บริหารจัดการแทน และได้ก่อตั้ง บริษัทไทยลานนาโฮม จำกัด ขึ้น และ ในปีเดียวกัน นั้นเธอ ได้ จัดทำ เว็บไซต์ ThaiLannHome.com เช่นกัน หลังจาก นั้น เพียงไม่กี่ปี ลูกสาว ของเธอ ได้เข้ามา ช่วยดูแล กิจการ ด้วยกัน ปัจจุบัน สำนักงานขาย ของเราอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ โรงงานผลิต ของเรายังคง อยู่ที่ จังหวัดแพร่ ความพิเศษ ที่ไม่เหมือนใคร ของ ไทยลานนาโฮม คือ เราได้ เพิ่มการ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ซึ่งซ่อนสายไฟ ไว้ ระหว่างฝาผนัง ทั้งสองด้าน เพื่อความสวยงาม ระบบประปา สุขภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อ เป็นบ้านที่สมบูรณ์ พร้อมอาศัย ได้ทันที.

ธุรกิจ ของเรา ทำงานกัน แบบครอบครัว ทุกคนคือ คน ในครอบครัว ของเรา รวมถึง ทีมช่าง นักออกแบบ ก็เป็น เสมือนหนึ่ง ในสมาชิก ของ ครอบครัว ของเรา ซึ่งมี ประสบการณ์ ใน การออกแบบ และ ก่อสร้างเรือนไทย แบบดั้งเดิม ซึ่งเรารับสร้างบ้าน ทั้งใน และต่างประเทศ.

บ้าน แต่ละหลัง ที่เราสร้าง โดยทีมช่าง ผู้มีฝีมือ ซึ่งมี หัวหน้าช่าง และภรรยา ของเขา เป็นหัวหน้า ทีมงานมีลูกทีม 8 คนถึง 10 คน บรรจง สร้างตั้งแต่แรกเริ่ม จนกระทั่ง บ้านเสร็จสมบูรณ์.

ใน โรงงาน ของ เรา มี เครื่องจักร ที่ ทันสมัย ทำให้ งาน มี ความละเอียด มาก ขึ้น กว่า แต่ก่อน.

ภารกิจ ของ เรา คือ การ สร้างบ้าน ที่สมบูรณ์ พร้อมอาศัย แต่คง ไว้ซึ่งแบบแผน รูปแบบ ของ สถาปัตยกรรม เก่าแก่.

บริษัท ไทยลานนาโฮม ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

 

© 2004-2011 ThaiLanna Home Co., Ltd. Chiang Mai - Phrae, Thailand. All rights reserved. Last update April 24, 2015 .

English ไทย Deutsch Nederlands